ตารางแปลงหน่วย (Conversion Table)

โดย เจ้าของร้าน
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

 

 

ตารางแปลงหน่วย (Conversion Table)

ตารางแปลงหน่วยระหว่างระบบ SI (International System of Units) และ Metric

 

หน่วย (Unit)
Length : meter m
Area : square metre m2
Volume : cubic metre m3
mass : kilogram kg
Density : kilograms per cubic meter kg/m3
Force : newton N
Pressure , stress : pascal Pa (N/m2)
Viscosity , dynamic: pascal second Pa s
Viscosity, kinematic: square metre per second m2/s
Energy: joule J
Power : watt W (J/s)

 

ความยาว ระยะทาง (Length)
1 km 0.621371 mile
1 m 1.09361 yd
3.2808 ft
1 cm 0.393701 in
1 mm 0.03937 in
1 µm 39.3701 µin
1 mile 1.60934 km
1 yd 0.9144 m
1 ft 0.3048 m
1 in 25.4 mm
1 milli-in (thou) 25.4 µm
1µin 0.0254 µm

 

ปริมาตร ความจุ (Volume, capacity)
1 m3 1.30795 yd 3
1dm3 (litre) 0.03531 ft3
0.21997 imp gal
1.7605 pint
0.2642 US gal
1 cm3 (ml) 0.06102 in3
0.0352 fl oz
1 litre (dm3) 0.21997 imp gal
1.7605 pint
1 ml (cm3) 0.0352 fl oz
1 yd3 0.76455 m3
1 ft3 28.3168 dm3
1 in3 16.3871 cm3
1 imp gal 4.54609 dm3
1 US gal 3.78541 dm3
1 pint 0.56826 dm3
1 ft oz 28.4131 cm3

 

พื้นที่ (Area)
1 km2(100 hectares) 247.105 acres
1 hectare (ha) 2.47105 acres
10000 m2
1 m2 1.19599 yd2
1 cm2 0.155 in2
1 mm2 0.00155 in2
1 mile2 2.58999 km2
1 acre (4840 yd2) 4046.86 m2
0.404686 ha
1 yd2 0.836127 m2
1 ft2 0.092903 m2
1 in2 645.16 mm2

 

น้ำหนัก (Mass)
1 tonne 1000 kg
0.98420 ton
2204.62 lb
1 kg 0.01968 cwt
2.20462 lb
1 g 0.03527 oz
1 ton 1016.05 kg
1.01605 tonne
1 cwt 50.8023 kg
1 lb 0.45359 kg
1 oz 28.349 g

 

ความหนาแน่น (Density)
1 kg/m3 1.686 lb/yd3
0.06243 lb/ft3
1 g/cm3 62.4280 lb/ft3
1 ton/yd3 1328.94 kg/m3
1 lb/yd3 0.593 kg/m3
1 lb/ft3 16.0185 kg/m3
1 lb/in3 27.6799 g/cm3

 

แรง (Force)
1 N 0.10197 kgf
0.22481 lbf
1 kN 101.971 kgf
224.809 lbf
1 kgf (kilopond) 9.80665 N
2.20462 lbf
1 dyn 10-5 N 
0.224809 x 10-5 lbf
1 lbf 4.44822 N
0.45359 kgf
1 tonf 9.96402 kN
1016.05 kgf

 

กำลัง (Power)
1 hp (horse power) 745.700 W (J/s)
1 ft lbf/s 1.35582 W

 

แรงดัน (Pressure, stress)
1 Pa (N/m2 0.01 mbar
0.000145 lbf/in2
1 kPa (kN/m2) 0.01 kgf/cm2
10 mbar
20.885 lbf/ft2
0.2953 in Hg
1 kgf/cm2 98.0665 kPa
14.223 lbf/in2
1 bar 100 kPa
14.5038 lbf/in2
1 mbar 100 Pa
2.0885 lbf/ft2
1 atm 101.325 kPa
14.6959 lbf/in2
1 mm Hg (torr) 133.322 Pa
0.01934 lbf/in2
1 mmH2O 9.80665 Pa
0.001422 lbf/in2
1 lbf/in2 6.89476 kPa
0.07031 kgf/cm2
68.9476 mbar
1 lbf/ft2 47.8803 Pa
0.4788 mbar
1 ton/ft2 107.252 kPa
1.094 kgf/cm2
1 in Hg 3.38639 kPa
0.491 lbf/in2
1 ft H2O 2.98907 kPa
0.030 kgf/cm2
22.3997 mm Hg

 

ความหนืดพลวัต (Viscosity, dynamic)
1 Pa s (N s/m2) 0.0208854 lbf s/ft2
1 cP (cent ipooise) 2.08854 x 10-5 lbf s/ft2
0.001Pa s
1 lbf s/ft2 47.8803 Pa s
1 lb/ft s 1488.16 cP
1.48816 kg/m s

 

ความหนืดเชิงจลน์ (Viscosity, kinematic)
1 m2/s 10.7639 ft2/s
1 cSt (centistokes) 5.58001 in2/h
1 mm2/s
10 -6 m2/s
1 ft2/h  0.092903 m2/h
25.8064 cSt
1 in2/s 645.16 mm2/s
645.16 cSt

 

พลังงาน (Energy)
1 MJ 0.277778 kWh
1 J 0.737562 ft lbf
1 kgf m 9.80665 J
7.23301 ft lbf
1 therm 105.506 MJ
1 kWh 3.6 MJ
1 Btu (British thrermal unit) 1.05506 kJ


Share :

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,067,177 หน้า
ผู้ชมทั้งหมด513,414 ครั้ง
เปิดร้าน4 ก.ย. 55
ร้านค้าอัพเดท26 มี.ค. 58

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top